Przedszkole w Malanowie

Istnienie placówki przedszkolnej w naszym środowisku ma swoją 50 letnią tradycję. Po wielu reorganizacjach i zmaganiach z różnego rodzaju trudnościami na stałe wrośliśmy w strukturę lokalną naszej miejscowości. Mamy nareszcie swój plac z huśtawkami, karuzelą i innym sprzętem, który dla przejeżdżających jest świadectwem istnienia przedszkola. Mamy budynek, który dzięki ofiarności społeczeństwa Malanowa, nakładem ogromnej pracy społecznej rodziców dzieci wówczas uczęszczających do przedszkola został przystosowany a następnie rozbudowany, stwarzając tym samym lepsze warunki oraz możliwość uczęszczania większej liczby dzieci.

Historię przedszkola można podzielić na trzy okresy, które są ściśle związane z zajmowanymi pomieszczeniami.
W miesiącu kwietniu 1954 roku pani Kornela Kowalewska zajęła się organizacją przedszkola dla dzieci matek pracujących w nowo powstałej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Zajęło ono pomieszczenia przedwojennej szkoły - dwie izby i małe zaplecze kuchenne (w miejscu tym, dziś znajduje się sklep GS). Do przedszkola uczęszczało 26 dzieci, zajęcia trwały 5 godzin dziennie a dzieci przynosiły sobie śniadanie z domu. 1 września 1954 roku pracę w tej placówce rozpoczęła pani Natalia Miszczak, kierując jej działalnością przez kolejne 37 lat. Początkowo placówka miała charakter wiejski z tzw. przerwą wakacyjną w miesiącach zimowych. Od stycznia 1968 roku przedszkolu nadano status miejski przenosząc przerwę wakacyjną na miesiące letnie. Wydłużono czas pracy przedszkola w ciągu dnia ,wprowadzono podawanie posiłków przyrządzanych na miejscu. W związku z tym powiększył się personel placówki, pracowały kolejno: pani Maria Rybicka - kucharka i sprzątaczka, pani Marta Witczak - kucharka i pani Danuta Gołdyka - pomoc nauczycielki. W pomieszczeniach starej szkoły przedszkole funkcjonowało 19 lat.

W 1973 roku przeniesiono placówkę do sąsiadującego z przedszkolem Domu Ludowego. Zajęło jedną dużą salę, korytarz, szatnię, umywalnię i pomieszczenia kuchenne. Do tego jednooddziałowego przedszkola uczęszczało 35 dzieci i były podawane dwa posiłki: śniadanie i obiad. Z panią Natalią Miszczak pracowały: pani Halina Jaworska - nauczycielka, pani Czesława Pakuła - kucharka, pani Marianna Rosiak - pomoc kucharki, pani Halina Zommer -woźna oddziałowa. W tym lokalu przedszkole funkcjonowało 7 lat. Oba te obiekty, położone w sąsiedztwie, były ciasne i nadal nie spełniały wymogów dla tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kolejnym bardzo poważnym mankamentem obu wymienionych placówek był stan ciągłego zagrożenia bezpieczeństwa ze względu na ruch kołowy biegnącej tuż obok trasy komunikacyjnej Turek-Kalisz. Wobec powyższych trudności szukano nowej lokalizacji na przedszkole.

W 1980 roku przeniesiono placówkę do budynku byłej Agronomówki usytuowanej w centrum Malanowa, z obszernym pasem zieleni, zaadoptowanym na plac zabaw dla dzieci a co najważniejsze z dala od ruchu ulicznego. W pomieszczeniach Agronomówki wydzielono dwie sale zabaw dla dwóch oddziałów: 3-4 i 5-6 latków, zaplecze kuchenne oraz łazienki. Do przedszkola uczęszczało 46 dzieci a grono pedagogiczne powiększyły panie: Barbara Klimek i Elżbieta Bartczak w zastępstwie za Halinę Jaworską, a nieco później Lidia Jarek zastępując Elżbietę Bartczak, która przeszła do pracy w szkole. Jako woźna oddziałowa rozpoczęła pracę pani Teresa Andrzejczak. Szybko jednak okazało się, że w rozbudowującym się Malanowie dwuoddzałowe przedszkole nie spełniało oczekiwań społeczeństwa-o przyjęciu dziecka decydowała komisja rekrutacyjna składająca się z dyrektora placówki oraz przedstawicieli wiodących zakładów pracy. Bardzo często rodzice chcąc, żeby ich dziecko było przyjęte do przedszkola, uczestniczyli w różnych pracach społecznych na rzecz placówki. Konieczna była rozbudowa. Ponieważ władze nie czyniły żadnych kroków w tym kierunku trzeba było inicjatywy młodych rodziców tych, którzy będą korzystali z usług przedszkola. Dzięki ich staraniom został zawiązany Społeczny Komitet Rozbudowy Przedszkola w Malanowie, który wspaniale wywiązał się z powierzonego mu zadania. Dobudowano dużą salę zabaw, rozbudowano zaplecze kuchenne, łazienki oraz założono centralne ogrzewanie w całości pomieszczeń. Do przedszkola uczęszczało 54 dzieci: 5-6-latki i 3-4-latki, dla których zorganizowano leżakowanie w odrębnej małej sali. Pomocą dla na nauczyciela w licznej ,trzydziestoosobowej grupie była pani Wiesława Siepka a nowo utworzone stanowisko - intendenta objęła pani Anita Miszczak a na stanowisuo woźnej oddziałowej zatrudniono panią Mariolę Frątczak. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie zgłoszone dzieci.

Od 1 stycznia1991 roku placówka przechodzi pod zarządzanie samorządu terytorialnego jako zadanie własne Jesteśmy przedszkolem gminnym, działamy jako zakład budżetowy, zostają wprowadzone dodatkowe opłaty tzw. "czesne", które jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przedszkola . W tym też roku, po 37 latach pracy na stanowisku dyrektora, na emeryturę przechodzi pani Natalia Miszczak a na jej miejsce wchodzi - Lidia Jarek, która pełni tę funkcję do dziś. Decyzją ówczesnych władz, w marcu 1993roku do przedszkola został przeniesiony wraz z nauczycielką Haliną Jaworską oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Malanowie. Decyzja ta całkowicie zakłóciła pracę placówki - nie było bowiem sali dla oddziału, który przyszedł do nas z dnia na dzień. Przerobiono salę - sypialnię na potrzeby grupy "0" 5 godz. z jednorocznym oddziaływaniem rezygnując całkowicie z leżakowania dzieci 3-4 letnich. Trzyoddziałowe przedszkole realizuje swoje zajęcia w godzinach dopołudniowych. Następuje zmiana na stanowisku intendenta - zatrudniona zostaje pani Renata Tomczak. Rozwijający się na terenie gminy zakład Sun Garden zatrudniał coraz więcej kobiet co powodowało, że chętniej szukano opieki dla swoich pociech właśnie w przedszkolu. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska zorganizowano 4 oddział, 5 godz. realizujący swoje zajęcia w godzinach popołudniowych. Została zatrudniona nauczycielka Agnieszka Mozio. Placówka składała się z 3 oddziałów 9-godz i oddziału 5-godz, razem uczęszczało 70 dzieci. Przedszkole przez wszystkie lata było otwarte dla ludzi młodych, przygotowujących się do zawodu. Swoje praktyki odbywali studenci uczelni pedagogicznych oraz uczniowie szkół średnich o profilu żywieniowym. W roku szkolnym 2003/2004 przejęliśmy oddział "0" ze Szkoły Podstawowej w Malanowie tym samym wszystkie dzieci 6 letnie z terenu Malanowa uczęszczają do Gminnego Przedszkola . Obecnie przedszkole liczy 86 wychowanków zgrupowanych w 4 oddziałach , pracuje 6 nauczycieli oraz 6 pracowników administracyjno - obsługowych.

Lidia Jarek

Więcej o przedszkolu na www.przedszkole.malanow.pl

Copyright © 2010 Malanów Online - Oficjalny Serwis Gminy.
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.